तिनाउ-१,कचल,पाल्पा

०७५-४१३००६, ९८६७३९६२५३,९८४७११६५६०

हाम्राे बारेमा | वर्तमान विद्यालयको व्यवस्थापन समितीहरु

रोम बहादुर लम्तरी

अध्यक्ष

डोल बहादुर लम्तरी

सदस्य सचिब

शान्ती देवी अर्याल

शिक्षक प्रतिनिधि

लाल कुमारी दंगाल

सदस्य

श्याम कुमारी घर्ती

सदस्य

हस्त बहादुर रासकोटी

सदस्य

सन्ता खड्का

सदस्य

भोज बहादुर छहरी

सदस्य

धनी कुमारी बगाले

वडा सदस्य,