तिनाउ-१,कचल,पाल्पा

०७५-४१३००६, ९८६७३९६२५३,९८४७११६५६०

हाम्राे बारेमा | विद्यालयको विशेषताहरु

मा.वि. काे विशेषताहरु

पुस्तकालय/इ-लाइब्रेरी

कम्प्युटर प्रयोगशाला

खेलकुद गतिविधिहरू