तिनाउ-१,कचल,पाल्पा

०७५-४१३००६, ९८६७३९६२५३,९८४७११६५६०

हाम्राे बारेमा | स्थापनाकालदेखिको वर्तमानसम्मका : प्रध्यापकहरु,अध्यक्षहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर ठेगाना कार्य अवधि सम्पर्क नम्बर
1 श्री प्रेम बहादुर खत्री तिनाउ-१,कचल,पाल्पा 2076-08-01 देखि 2079-12-20 सम्म ९८६७३९६२२३
2 श्री धन बहादुर खाम्चा तिनाउ-१,कचल,पाल्पा 2072-02-07 देखि 2076-07-03 सम्म ९८४७३००६७५
3 श्री देब बहादुर गाहा तिनाउ-१,कचल,पाल्पा 2063-09-15 देखि 2072-02-16 सम्म ९८६९४३६६०६
4 श्री गुणाखर भट्टराइ रूपन्देही 2063-03-11 देखि 2063-09-14 सम्म -
5 श्री लेख बहादुर कार्की तिनाउ-१,कचल,पाल्पा 2059-10-21 देखि 2063-03-10 सम्म ९८६६६२०७७३
6 श्री ओम प्रकाश पोउडेल - 2050-05-18 देखि 2059-10-20 सम्म -
7 श्री नारायण ब। के सि रैनादेवी छहरा, मगाल,पाल्पा 2047-05-24 देखि 2050-05-17 सम्म ९८४७४१७३११
8 श्री लोकनाथ भुसाल - 2046-01-11 देखि 2047-02-29 सम्म -